https://www.youtube.com/watch?v=9OAlz3BJUwo   LEGO đồ chơi Hulk sửa chữa nhà vào buổi sáng xấu, lego Spider Man đi qua va chạm trên bậc thang của Hulk và Hulk phải cắt tóc tại tiệm cắt tóc Elsa ….. — LEGO City dừng chuyển động (video trẻ em) Đừng quên thích, bình luận và đăng ký thực […]

Read More →

LEGO 2017 Joker Prank Playground – LEGO Hulk Brick Build Cinema Make Money. Don’t forget to like and subscribe to make more videos LEGO 🙂 Subscribe: https://goo.gl/8yV6ag More Videos LEGO 2017: – LEGO Spider Man Eating GUMBALL Magic: https://goo.gl/QbLpQs – LEGO Hulk Brick Building Cinema For Superheros: https://goo.gl/ejPeFf – FROZEN ELSA & JOKER PRANK: https://goo.gl/VLuuXr […]

Read More →